Basenjibladet

 

Basenjibladet

Svenska Basenjisällskapets medlemstidning heter Basenjibladet och kommer ut fyra gånger per år. Som medlem i klubben får man automatiskt tidningen.

I Basenjibladet kan man läsa om det mesta som rör vår härliga ras t.ex. reportage från när & fjärran, olika tips och råd, nya hälsorön, annonser med mera.

Har du inte fått senaste numret av Basenjibladet trots inbetald medlemsavgift ber vi dig kontakta Medlemsregistret - Liselotte Larsson - email

Manusstopp:  
nr 1 -   
nr 2 -
nr 3 -
nr 4 -
 
25 februari
25 maj
13 augusti
10 november
 
     basenjibladet

 

Tidningskommittéen:
 

Redaktör:  
Naranja Persson - email
 

 

Medarbetare:  
Emma Prahl