Medlemskap

 

Hjärtligt välkommen som medlem i Svenska Basenjisällskapet!

Som medlem i klubben får man delta i alla klubbens anordnade utställningar och prov.
Som medlem får man dessutom vår medlemstidning Basenjibladet hemskickad i brevlådan
4 gånger om året.
För adressändring och nytt medlemsskap, maila till kassör, Kerstin Gryhed - email

Medlemsavgifter:

Huvudmedlem SEK 300:-
Medlem i utlandet SEK 300:-
Familjemedlem SEK 30:-
Valpmedlem SEK 150:-


Betala in avgiften på SBS's plusgiro: 97 08 81-9
Ange vad betalningen avser samt namn, adress och emailadress.
Ni kan även maila dessa uppgifter till kassör, Kerstin Gryhed - email

Vid familjemedlemskap:
Notera på inbetalningskortet vem som är huvudmedlem, samt namn på familjemedlem.
OBS! Alla i familjen måste vara bosatta på samma adress.

Vid valpmedlemsskap:
Uppfödare kan skänka medlemskap till en ny valpköpare för en kostnad av SEK 150,-.
Vänligen notera att man kan bara skänka medlemskap till personer boendes i Sverige
samt till personer som inte varit medlemmar det senaste året.

Medlemskapet betalas kalendervis från januari till december.

Betalningar från utlandet:
IBAN SE35 9500 0099 6026 0970 8819
BIC/SWIFT NDEASESS
Bank Nordea Stockholm 

 

Genom att lämna bifogade uppgifter till klubben Svenska Basenjisällskapet, samtycker
jag till att personuppgifterna behandlas av klubben Svenska Basenjisällskapet enligt EU:s dataskyddsförordning
för att användas som adresslista för klubbens
utskick till medlemmar.

medlem