Basenjibladet

Svenska Basenjisällskapets medlemstidning heter Basenjibladet och kommer ut fyra gånger per år. Som medlem i klubben får man automatiskt tidningen.

I Basenjibladet kan man läsa om det mesta som rör vår härliga ras t.ex. reportage från när & fjärran, olika tips och råd, nya hälsorön, annonser med mera.

Har du inte fått senaste numret av Basenjibladet trots inbetald medlemsavgift ber vi dig kontakta Medlemsregistret - Magnus Svensson -

Manusstopp:  
nr 1 -   
nr 2 -
nr 3 -
nr 4 -
 
25 februari
25 maj
13 augusti
10 november
 
    

Tidningskommittéen:
 

Redaktör: Redaktionen Svenska Basenjisällskapet:
Therese Karlsson -
Förstuguvägen 14, 724 81 Västerås
 
E-postkontakt med hela redaktionen -
 
 

Medarbetare:  
Agneta Geneborg -
Lindholmsvägen 103, 186 94 Vallentuna