Ordförande: Styrelsen Svenska Basenjisällskapet:
Madelene Lönn -
Lärkvägen 7, 749 62 Örsundbro
Tel.
0706-49 00 31
E-postkontakt med hela styrelsen -

Vice Ordförande: Kassör:
Helena Strömbert -
Norrby Trädgård, 595 94 Mjölby
Tel. 073-022 61 58
Kerstin Gryhed -
Höglindavägen 32, 163 21 Spånga
Tel. 0730-37 75 11

Sekreterare: Ledamot:
Camilla Lebzien -
Berggatan 8E, 733 35 Sala
Tel. 0709-58 15 15
Charlotte Öster -
Edanevägen 52 F, 671 70 Edane
Tel. 0706-11 74 10

Ledamot: Ledamot:
Carina Valberg -
Kyrksvängen 16, 671 70 Edane
Tel. 0736-00 51 16
Liselotte Larsson -
Vagnmakarebyn 3A, 218 40 Bunkeflostrand
Tel. 0707-49 09 16

Suppleant: Suppleant:
Anna Gunnarsson -
Jägargatan 37, 81 36 Sandviken
 
Eva Innala -
Grillbyvägen 10, 749 51 Grillby
Tel. 0761-08 99 10

  

 

Revisorer:

 

 
Revisor: Revisor:
Lena Persson - Alexandra Holmgren

Revisorsuppleant: Revisorsuppleant:
Jenny Lärka Christina Persson

 

Valberedning:

 

   
Sammankallande: 2 år: 1 år:
Diana Bjurström - Sofie Krigholm -
Naranja Persson -