Planerar du en valpkull? vänligen fyll i blanketten "Anmälan om parning" och skicka den till SBS' avelsråd - email.

Sommarens planerade valpkullar publiceras på hemsidan tidigast den 15 april.
Vinterns planerade valpkullar publiceras på hemsidan tidigast den 15 augusti.


Rekommenderade Valp-/Parningsavgifter:

  • Valppris - 15.000 SEK
  • Språngavgift - 1.500 SEK
  • Per levande valp (vid 5 veckors ålder) - 1.500 SEK

 * Regler för Valphänvisning:

  • Avel och uppfödning skall ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen, SKK:s Grundregler och SKK:s avelspolicy och RAS.
  • Hane och tik skall vara ögonlysta efter 1 års ålder, ögonlysningen gäller då i 24 månader. Efter 5 års ålder är ögonlysningen giltig i 12 månader. Ögonlysning ska ske före parningsdatum. Dispens kan sökas hos avelsrådet om att ögonlysa efter parningsdatum, men valphänvisning ges först vid godkänd ögonlysning.
  • Hane och tik skall vara testade för Fanconis syndrom med DNA-test före parningsdatum. Ena föräldradjuret måste vara ”fri” och det andra måste vara antingen ”fri” eller ” bärare” och under utfasningen av markörtesten ”troligen fri” eller ”troligen bärare”. Hund som är testad ”sjuk” (kommer troligen att utveckla sjukdomen) får inte användas i avel. Ena föräldern måste vara ”fri" med DNA-testen.
     

* Styrelsebeslut 2016-07-04