Styrelsen beslutade 2020-05-19 enhälligt, att vi ställer in årets special
p g a Coronaviruset och myndigheternas rekommendationer vilka vi som förening,
lydande under SKK, måste följa.


 

Specialen 2020 - INSTÄLLD!

 

1 & 2 augusti 2020 – Otterberget camping, Hova (Norr om Mariestad)
https://otterbergetscamping.se/sv/
Domare: Rainer Fendel, Tyskland

* Med reservation för ändringar


ab_utstallning