Planerar du en valpkull? vänligen fyll i blanketten "Anmälan om parning" och maila den till SBS' avelsråd - email 

Sommarens planerade valpkullar publiceras på hemsidan tidigast den 15 april.
Vinterns planerade valpkullar publiceras på hemsidan tidigast den 15 augusti.


Rekommenderade Valp-/Parningsavgifter:

 • Rekommenderade avgifter borttaget efter beslut på årsmötet i juni 2021

 * Regler för Valphänvisning:

 • Avel och uppfödning skall ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen, SKK:s Grundregler och SKK:s avelspolicy och RAS.

 • Ögonlysning:
  Krav: En ögonlysning gjord vid tidigast 18 månaders ålder, som ska vara fri alternativt med någon form av ppm, och sedan ny ögonlysning från 5 års ålder om hunden ska gå i vidare avel.
  Rekommendation att om hund med måttlig ppm eller sämre används i avel så bör den paras med en som är fri.

 • PRA-BJ1:
  Krav på dna-test för avelsdjuren. Om en av föräldrarna är otestad så måste den andra vara dna-testad fri.

 • Basenjiretinopati/PRA:
  Hane eller tik med basenjiretinopati/PRA får användas i avel om den paras med en 6 år eller äldre frilyst partner. Frilysningen skall vara gjord när hunden är 6 år eller äldre.

 • Fanconis syndrom:
  Krav på dna-test. Parning fri-fri/fri-bärare

* Gäller från och med 2021-02-01