Årsmöte 19 juni 2021 

 

Årsmötet blir ett fysiskt möte i Hjälsta bygdegård, Örsundsbro, kl 11.00 .
Årsmötet kommer att behandla åren 2019 och 2020.

Adress: Hjälsta-Brunnsta 1, 749 62 Örsundsbro
(Ca 1,5 mil från Bålsta, ca 2 mil från Enköping och ca 3,4 mil från Uppsala)

Det går bra att googla på Hjälsta bygdegård och se var det ligger.
Annars kontakta Madelene på 070-6490031 om du vill ha mer info.

OBS! Om vi blir fler än 8 personer så kommer vi att sitta utomhus så håll koll på väderleken.
Efter mötet har vi ett medlemsmöte där vi diskuterar aktuella frågor.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren tillhanda senast 29 maj.
Skickas till clebzien(at)gmail.com

Välkommen!