Kallelse till årsmöte
samt medlemsmöte för uppfödare, hanhundsägare och intresserade medlemmar

Lördagen 26 mars 2022 kl 10.30
Plats: Sharpmans, Ulkavägen 6, Mjölby (Hogstad)

Motioner skall ha inkommit senast tre veckor före årsmötet, dvs senast 5 mars 2022, till SBS´
sekreterare Camilla Lebzien, Berggatan 8E, 733 35 Sala,
alternativt till clebzien(at)gmail.com (underskrivet och scannat).

Direkt efter årsmötet kommer vi att ha paus för fika och enklare förtäring (finns att köpa i Sharpmans café).
Därefter temadag ”Sjukdomar och krav på testning för valpförmedling”.
Vi diskuterar vad vi som uppfödare behöver prioritera och ta hänsyn till samt vad vi som klubb ska ha för krav för valp-förmedlingen.
Hur ska vi hantera ögonlysning, urinsten och allergier? Ska vi ha valpförmedlingen kvar?


Vi hoppas på stor uppslutning och håller på som längst till kl 16.00.
Varmt välkomna!