RAS

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. SKKs Avelspolicy anger målen, strategin beskriver vägen dit. På Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att en sådan ska upprättas för varje hundras. RAS finns att ladda hem i pdf-format här.


 

ras

Choose language