Regler Årets Basenji

Aktuell ställning Årets Basenji - KLICKA HÄR!

Generella regler

regler1
 • Hundägaren måste vara medlem i Svenska Basenjisällskapet.
 • Separata listor för att kora Årets Basenjihane, -tik, -valp, -veteran, -uppfödare samt -avelshund.
 • Konkurrenstävling öppen endast för svenskregistrerade basenjis på svenska officiella utställningar.
 • Konkurrensen gäller ej mot andra raser, d.v.s. BIG/BIS premieras inte.
 • Poängresultaten från de 6 bästa utställningarna räknas samman.

  *Gäller from 2018-01-01


Poängberäkning för Årets Basenji Hane/Tik - Utställning
 • På utställningar (inkl. specialen) beror poängen på antalet deltagande vuxna hundar samt placering i bästa hane/tik enligt nedanstående tabell.
 • På specialen erhåller alla hundar 3 deltagarpoäng, även utöver ev. andra poäng. Hundar som tilldelas KEP eller ”disqualified” undantas dock deltagarpoäng. Oplacerade hundar, på specialen, som belönas med CK får 7 poäng extra. T.ex., om det är 50 deltagande vuxna på specialen ger BIR enligt tabell 19 p plus 3 deltagarpoäng = 22 poäng totalt.
 • Den utav Årets hane resp. tik som samlat högst poäng totalt (6) erhåller titeln Årets Basenji. Vid lika poäng ges titeln till den hane/tik med flest BIR (utav räknade 6).
 • Vid lika poäng (6) på samma lista, delas titeln lika mellan dessa hundar. D.v.s. två tikar kan bli årets tik och nästföljande hund på listan blir således 3:a årets tik.
 • Endast en special per år räknas in i poängberäkningen.
Totalt deltagande hundar BIR BIM 2:a 3:a 4:a
1-2 3 2 1 - -
3-5 6 5 4 3 2
6-9 9 7 6 5 4
10-15 11 9 7 6 5
16-20 13 11 9 8 7
21-25 15 13 11 10 9
26-35 17 15 13 12 11
36- 19 17 15 14 13

 

 
Poängberäkning för Årets Veteran - Utställning
 • På utställningar (inkl. specialen) beror poängen på antalet deltagande veteraner samt placering i bästa veteranhane/veterantik enligt nedanstående tabell.
 • Veteran måste ha tilldelats Excellent i veteranklassen för ev. placeringspoäng.
 • Veteran som tilldelats CK får alltid 1 poäng extra.
 • På specialen erhåller alla veteraner 3 deltagarpoäng, även utöver ev. placeringspoäng. Hundar som tilldelas KEP eller ”nolla” undantas dock deltagarpoäng. T.ex., 10 veteraner deltar och BIR-veteran har även tilldelats CK, detta ger denna hund 11 placeringspoäng enligt tabell plus 1 p extra för CK plus 3 deltagarpoäng = 15 poäng totalt.
 • Total-BIR-veteran på specialen, utav officiell veteranklass samt veteranklass 10+, ger inga poäng extra. Detta p.g.a. att ingen totalkonkurrens sker. (Skulle totalkonkurrens ske är förhållandet det omvända.)
 • Endast en special per år räknas in i poängberäkningen.
Totalt deltagande hundar BIR BIM 2:a 3:a 4:a
1 1 - - - -
2 3 2 1 - -
3 4 3 2 1 -
4 5 4 3 2 1
5 6 5 4 3 2
6-9 9 8 7 6 5
10-14 11 10 9 8 7
15- 13 12 11 10 9
 

 
*Poängberäkning för Årets Valp - Utställning
 • På utställningar (inkl. specialen) beror poängen på antalet deltagande valpar samt placering i bästa valphane/valptik enligt nedanstående tabell.
 • Då valpar tävlar inofficiellt är det upp till ägaren att skicka in resultat till webmastern.
 • Valp måste ha tilldelats HP i valpklassen för ev. placeringspoäng.
 • På specialen erhåller alla valpar 3 deltagarpoäng, även utöver ev. placeringspoäng. Hundar som tilldelas KEP eller ”nolla” undantas dock deltagarpoäng. T.ex. 10 valpar deltar och BIR-valp får då 11 placeringspoäng enligt tabell plus 3 deltagarpoäng = 14 poäng totalt.
 • Endast en special per år räknas in i poängberäkningen.
Totalt deltagande hundar BIR BIM 2:a 3:a 4:a
1 1 - - - -
2 3 2 1 - -
3 4 3 2 1 -
4 5 4 3 2 1
5 6 5 4 3 2
6-9 9 8 7 6 5
10-14 11 10 9 8 7
15- 13 12 11 10 9

 


 
*Poängberäkning för Årets Avelshund - Utställning
 • Avelshanen/-tiken tävlar ej själv då man räknar avkommans resultat.
 • Max tre avkommors resultat sammanräknas.
 • Poängberäkning från samma lista som Årets Basenji (tik/hane).

 


 
*Poängberäkning för Årets Uppfödare - Utställning
 • Tävling öppen endast för svenskregistrerade basenjiuppfödare.
 • Max tre uppfödda basenjis resultat summeras.
 • Poängberäkning enligt samma lista som Årets Basenji (tik/hane).

 


 
Poängberäkning för Årets Lure-Coursing
  1:a - 20 poäng
2:a - 18 poäng
3:a - 16 poäng
4:a - 14 poäng
5:a - 12 poäng
6:a - 10 poäng
7:a -   8 poäng
8:a -   6 poäng
9:a -   4 poäng
10:a - 2 poäng
 • Dessutom får hunden tillgodoräkna sig en poäng per slagen hund, t.ex. om en hund blir 4:a och sex hundar deltar får den 14p + 2p.
 • De 4 bästa proven i Sverige räknas.
 • Endast godkända resultat, >55p, räknas.
 • Ägaren ansvarar själv för att skicka in resultat inom 30 dagar efter avslutad tävling/prov.

 
Poängberäkning för Årets
Freestyle
  30,00 poäng = 15 poäng
27,50-29,95 poäng = 12 poäng
25,00-27,45 poäng = 11 poäng
22,00-24,95 poäng = 10 poäng
19,50-21,95 poäng = 7 poäng
17,00-19,45 poäng = 6 poäng
13,50-16,95 poäng = 5 poäng
10,00-13,45 poäng = 4 poäng
Upplyft (klass 1 &2) och Championat (klass 3) +5 poäng
 
 • 5 bästa resultaten räknas.
 • Ägaren ansvarar själv för att skicka in resultat inom 30 dagar efter avslutad tävling/prov.

 
Poängberäkning för Årets
Heelwork to music
  30,00 poäng = 15 poäng
27,50-29,95 poäng = 12 poäng
25,00-27,45 poäng = 11 poäng
22,00-24,95 poäng = 10 poäng
19,50-21,95 poäng = 7 poäng
17,00-19,45 poäng = 6 poäng
13,50-16,95 poäng = 5 poäng
10,00-13,45 poäng = 4 poäng
Upplyft (klass 1 &2) och Championat (klass 3) +5 poäng
 
 • 5 bästa resultaten räknas.
 • Ägaren ansvarar själv för att skicka in resultat inom 30 dagar efter avslutad tävling/prov.

 
Poängberäkning för Årets
Rallylydnad
  100 poäng = 15 poäng
90-99 poäng = 12 poäng
80-89 poäng = 11 poäng
70-79 poäng = 10 poäng
60-69 poäng = 7 poäng
50-59 poäng = 6 poäng
40-49 poäng = 5 poäng
30-39 poäng = 4 poäng
20-29 poäng = 3 poäng
10-19 poäng = 2 poäng
0-9 poäng = 1 poäng
Uppflytt till högre klass +5 poäng
 
 • 5 bästa resultaten räknas.
 • Ägaren ansvarar själv för att skicka in resultat inom 30 dagar efter avslutad tävling/prov.

 
Poängberäkning för Årets
Rundbana
  Poängskala graderade lopp (ej namngivna lopp)/ släta namngivna lopp 7-5-3-1-1-1
Poängskala cup (öppen för minst 12 hundar vid anmälan) semifinal 7-5-3-1-1-1
Poängskala cup final 10-7-5-3-3-3
Poängskala Svenskt Mästerskap kvartsfinal/semifinal (anmälan öppen för minst 12 hundar) 7-5-3-1-1-1
Poängskala Svenskt Mästerskap final 12-9-7-5-3-3
Skalan bygger på placering 1-6
 
 • Alla resultat under året räknas.
 • Ägaren ansvarar själv för att skicka in resultat inom 30 dagar efter avslutad tävling/prov.

 
Poängberäkning för Årets
Viltspår
  1:a pris 15 poäng
2:a pris 10 poäng
3:e pris 5 poäng
Anlagsprov 10 poäng
HP +5 poäng
 
 • 5 bästa resultaten räknas.
 • Ägaren ansvarar själv för att skicka in resultat inom 30 dagar efter avslutad tävling/prov.

 


 

 Poängberäkning Nosework
 • 25 poäng per godkänt sök
 • Minus poäng för avdrag på sök

 • Varje tävling innehåller 4 sök, där maxpoäng är 25 poäng. Avdrag kan ges i varje sök pga drag i kopplet, tassar på föremål osv.
 • 5 bästa resultaten räknas.
 • Ägaren ansvarar själv för att skicka in resultat inom 30 dagar efter avslutad tävling/prov.


 Poängberäkning Lydnad

 • Poäng enligt protokollet.  
 • Man får dom faktiska poäng som man samlar på tävlingen. 
 • 5 bästa resultaten räknas
 • Ägaren ansvarar själv för att skicka in resultat inom 30 dagar efter avslutad tävling/prov.